Wie zijn wij?
Een stichting, geïnitieerd door 2 Theatermakers, Ruth en Emilie, met een droom om door middel van Theater mee te helpen kansarme kinderen en jongeren een betere toekomst te geven.

Wat doen we?
Theatervoorstellingen, trainingen en workshops in Afrika. We sluiten aan bij bestaande projecten en bieden Drama aan. Daarnaast ook gerichte materiele hulp. Omdat wij zelf de projecten bezoeken, kunnen we goed zien waar de hulpvragen liggen en hoe we gerichte hulp kunnen bieden.
In Nederland geven we ook o.a. voorstellingen en workshops om ons werk in Afrika te kunnen financieren. Het geld dat wij hiermee verdienen komt volledig ten goede aan de Stichting. (zie Activiteiten voor meer informatie)

Waar?
Zuid Afrika, de sloppenwijken rondom Kaapstad. Daarnaast o.a. Botswana en Namibie.

Waarom?
Het doel van de voorstellingen en workshops: Kinderen weer even kind laten zijn, laten genieten / kinderen helpen zich te leren uiten via theatrale middelen / voorlichting op het gebied van aids-preventie. Daarnaast hulpvragen analyseren en middelen inzamelen om materiele hulp te bieden.

De stichting heeft ten doel:
a. De ondersteuning van aids slachtoffers en mensen en kinderen in moeilijke leefomstandigheden in derde wereld landen door middel van de financiering van en/of het leiden van creatieve educatie en bewustwordingprojecten. Deze projecten zullen zelfstandig dan wel in samenwerking met bestaande internationale dan wel lokale hulpverleningorganisaties worden uitgevoerd.
b. Het organiseren van thema activiteiten ter ondersteuning van (ex) kanker patiënten en tienermoeders in Nederland
c. Het op basis van de bijbel evangeliseren dan wel het ondersteunen van evangeliserende activiteiten.

Het verrichten van alle verdere handelingen, waaronder het geven van giften aan andere instellingen met een soortgelijk doel, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, maar de doelstelling is steeds ideëel, waarbij elk winstoogmerk wordt uitgesloten. De stichting bezit een ANBI verklaring.

Het Bestuur

Emilie Koger-Riemers, voorzitter
Acteren, regisseren, schrijven, vertalen, trainen, website
Ruth Koger
Acteren, regisseren, schrijven, trainen
Peter Koger, penningmeester / secretaris
Administratie, adviseren, fondsenwerving, acteren

Bestuursleden
Annemieke Ramadhin, verpleegkundige
Evalyn de Jong, kinderleidster
Margareth Smidt, loopbaancoach
Annemieke Bais, verpleegkundige / directeur
Deze waardevolle mensen, met elk talenten op allerlei gebied, zijn bereid om, samen met de uitvoerende mensen die zich hieronder voorstellen, de Stichting DraMare vlot te trekken.

Onze diepe dankbaarheid gaat ook uit naar Notaris Mr. Bart Jan Binnerts en zijn collega’s van Hak en Rein Vos notarissen, die onze Stichting GRATIS heeft voorzien van statuten en waardevolle adviezen.