Alle Nieuws-berichten

|

Betaalrekening:

Saldo op 01-01-2018: €1055,65

Ingekomen aan giften: €3355,54

Bestede gelden aan genoemde doelen: €3227,65

Saldo per 31-12-2018: €127,89

Spaarrekening:

Saldo op 01-01-2018: €518,51

Saldo op 31-12-2018: €519,03

Rente ontvangen in 2018: €0,52

Alle activiteiten door Bestuursleden dan wel vrijwilligers worden onbezoldigd verricht.

Jaarverslag 2018

Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met de ondersteuning van de diverse projecten die in Zuid Afrika lopen.

Save House: De uitbreiding van het Save House is voltooid. Op dit moment zijn we bezig met het kijken naar de mogelijkheden tot opvang van meerdere kinderen. Verder hebben we ondersteuning gegeven aan de schoolkosten en kosten voor medicatie van Thandi.

Ubuntu Baby House: Dit is het project dat wij steunen sinds 2017. We hebben het in dat jaar voor het eerst bezocht en sindsdien proberen we zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Dat hebben wij het afgelopen jaar weer gedaan. Zij hebben 15 babies in huis. Dit is het maximale aantal dat zij kunnen verzorgen.

Stichting Building on Love: Deze bevriende stichting is druk bezig met de opvang van tienermoeders, verslavingszorg en programma’s voor ouderen en kinderen in met name Klipheuwel. Ook zijn ze bezig met het opzetten van een kliniek, tot nu toe is er een arts en een verpleegkundige een dag in de week aan het werk in Klipheuwel. Er is echter behoefte aan uitbreiding. Daar steunen we bij. Verder bieden zij kinderen onderwijs en schoolkleding. Ook is er veel behoefte aan support van de diverse social workers. We zijn betrokken bij besprekingen van de plannen van Building on Love en ondersteunen daarbij.

We hebben het afgelopen jaar geen reis gemaakt, in tegenstelling tot 2017.

Beleidsplan 2019:

We gaan verder met het financieel ondersteunen van de lopende projecten in Zuid Afrika; het Save House en Ubuntu Baby House. Natuurlijk gaan we door met het onderhouden van contacten en het ondersteunen van de projecten waar we kunnen. En ook gaan we door met de financiële ondersteuning van Stichting Building on Love, waarmee we samenwerken in de lopende projecten, vooral in Klipheuwel, de sloppenwijk waar de projecten zijn. Er wordt daar dit jaar onder meer een kliniek opgezet, zodat de bewoners van de sloppenwijk ook medische zorg kunnen krijgen op meerdere dagen en fronten, waarbij er nu alleen op donderdag een arts (op vrijwillige basis trouwens) aanwezig is. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om een verpleegkundige in dienst te nemen, zodat er dagelijks zorg zal zijn.

We hopen weer giften binnen te krijgen. Van het bedrijf CM7 krijgen we een percentage van de winst uitgekeerd, wanneer een klant van CM7 kiest voor Dramare als goed doel. Dat heeft ons de afgelopen jaren een aantal mooie giften opgeleverd, waarmee het werk in Zuid Afrika voortgang kon vinden. Dit is een langlopende afspraak. Tevens hopen  we giften binnen te krijgen door optredens en presentaties in kerken, bedrijven of scholen. Het laatste jaar betrof dat een tweetal activiteiten, doordat er op allerlei andere fronten veel te doen was. Dit hopen we weer verder uit te kunnen breiden het komende jaar. Daarnaast zijn er nog mensen die Dramare op individuele basis steunen, zowel incidenteel als structureel.