Alle Nieuws-berichten

|

Beste leden van het Bestuur van DraMare, vaste sponsors,

Kort jaarverslag 2012

Hier even een update van het DraMare front. Afgelopen voorjaar is Emilie naar Zuid Afrika geweest, samen met Elisah (inmiddels maatschappelijk werkster) en Naomi (zij heeft een tijdje stage gelopen bij de stichting en hand en span diensten verricht). We hebben een aantal projecten bezocht, voorstellingen gegeven en plannen gemaakt met de projectleidster Helen Williams van Inside Out. (daar werken we vanaf 2008 al mee samen).

In mei was de foto expositie in de Bibliotheek van Lelystad.

Verder zijn we bezig met het verder door ontwikkelen van de plannen voor het DraMare Family Project. Tijdens onze reis in het voorjaar hebben we onder andere gekeken bij een project in Khayelitsha, de grootste sloppenwijk in Zuid Afrika. Daar werkt het project ‘Home from Home’. Ik heb al eens laten weten dat het concept wat ik bedacht had al bleek te bestaan: een foster mother uit de community met een aantal kinderen in een gezins-achtige setting in een aantal kleine huisjes rondom een centrale plek, waar vanuit trainingen en begeleiding wordt gegeven.

We hebben dit prachtige project mogen bezoeken en bekijken.

En hier ook nog een voorstelling voor de kinderen gespeeld.

Dat werd enthousiast ontvangen!

We zijn aan de slag met een pilot in het huis van Helen Williams Heron’s Close, Durbanville.

Zodra dat loopt en zij alle vergunningen binnen heeft kunnen we verder. Ze mag n.l. sowieso 6 kinderen opvangen in haar eigen huis zonder direct alle vergunningen te hebben. Maar als ze eenmaal kinderen opvangt, kan ze wel gemakkelijker vergunningen aanvragen. Daarom wordt haar huis de basis in eerste instantie. Met behulp van sponsers uit Amerika wordt haar huis daarop verder voorbereid.

Onze bijdrage zal later ingezet worden als we verder gaan met de aankoop van de grond. Dit wordt een plek in de buurt van Mikpunt, de school die bezocht wordt door de meeste kinderen uit Klipheuwel.

We hebben inmiddels €12.000,- op de rekening staan. Nog lang niet voldoende voor het realiseren van het hele project. Daarom zijn we aan het zoeken naar samenwerking met Zuid-Afrikaanse partners die interesse hebben in dit project. Er zijn gesprekken gaande tussen Helen Williams (projectleider / social worker) en de diverse partners. Naast bedrijven en particulieren betreft dit ook een aantal kerken.

Verder waren we dit najaar bezig met het naar Nederland halen van Helen en Thandi. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar is gelukt, ze kwamen 7 december aan! Het doel was eigenlijk 3 ledig: een heerlijke en welverdiende vakantie. Verder veel overleg met Helen over de ontwikkelingen van het DraMare Family Project en daarnaast een stimulans voor het werk in Afrika, fondsenwerving en dergelijke. Met Thandi als succes story van een kindje wat op straat is gevonden en wat door gezamenlijke inspanningen nu een stralende gelukkig kleuter is, ging dit we dat het voor mensen heel erg leven.

We konden nog wat (last minute) activiteiten te kunnen organiseren. Zo hebben we een bijeenkomst gehouden in het Groenhorst college. Deze middag was op 16 december 2012 en de Wethouder Meta Jacobs was aanwezig om de bijeenkomst te openen. Naast informatiegeven en het voorstellen van Helen en Thandi hebben we een veiling gehouden. Het was helaas slecht weer dus de opkomst viel tegen, maar we hadden toch een opbrengst van 350 euro.

Verder hebben we op het Baken Park Lyceum nog een veiling gehouden. Dit bracht €550,- op en dat hebben we direct aan Helen kunnen overmaken. Zij gebruikt dat geld voor alle kosten rondom Thandi.

Voor het komende jaar staat er een reis op de planning in de zomervakantie. Emilie gaat in elk geval, en we moeten nog bekijken wie er verder mee kunnen. Verder heeft Emilie regelmatig contact met Helen. Haar is gevraagd om te onderzoeken of ze een jongetje kan gaan opvangen. Dat zou het eerst officiële foster -kind worden.

Hartelijke groet,

Stichting DraMare