Alle Nieuws-berichten

|

Lieve vrienden van DraMare,

Het is een heftige tijd geweest. We zijn enorm ontDAAN door het overlijden van onze zwager Daan. Na geduldig te hebben gewacht op een harttransplantatie en de tussenliggende operatie voor een steunhart bleek de wachtlijst te lang voor zijn lichaam. Woensdag j.l was de uitvaart. Het was een mooi samenzijn, maar het is hard en bitter dat het zo moest gaan. Een maand eerder was onze (schoon-) vader overleden. Al met al heftige tijden. Onze gedachten gaan uit naar Marjan en de (klein-)kinderen.

En nu is het is alweer bijna zover. Donderdag 20 februari a.s. vertrek ik voor de 8e (!) reis naar Afrika. Na een succesvolle reis vorig jaar juni, waarbij gebleken is dat het ook heel zinvol is als ik alleen ga, vertrek ik dan nu weer voor twee weken.

Wat ga ik doen:

  • Hopelijk verder met het Family Project. Netwerken, kijken hoe het staat met de fondsenwerving daar, en wat er verder nodig is om weer stappen te zetten voor dit mooie project
  • Meewerken in het Safe house; dit is het huis van Helen, waar hopelijk nu snel een uitbouw aankomt, zodat de kinderen die er geplaatst worden op een goede plek terecht komen. En er daarnaast wat privacy overblijft voor Helen en Thandi.
  • Bezoeken van de diverse projecten in de sloppenwijken Klipheuwel en Philadelphia. Graag wil ik een bijeenkomst met de ouderen, en hopelijk ook wat van de jonge tienermoeders ontmoeten die het heel zwaar hebben zoals we hebben gemerkt. Nellie en Peter zijn er met kerst geweest en hebben geconstateerd dat verveling een grote oorzaak is voor verslaving en ongewenste zwangerschappen voor de jongeren.
  • Veel kinderen zien en een knuffel geven. Hopelijk ook nog wat kunnen uitdelen, hoewel het Dramare budget beperkt is op dit moment.
  • Tessa zien en spreken, mijn nichtje die heel dapper voor ruim een half jaar aan de slag is in diverse projecten daar.
  • Bemoedigen van de werkers van Inside Out en mensen in hun omgeving.
  • Hopelijk komt er nog meer op mijn weg. Ik zal jullie op de hoogte houden als dat lukt en anders in ELK geval als ik terug ben.

Nog een onverwachte superleuke verrassing: mijn oudste zoon Sander vliegt tegenwoordig op Kaapstad, en hij heeft een vlucht aangevraagd (en gelukkig gekregen) zodat hij zaterdagavond de 1e maart aankomt. Vervolgens gaan we met dezelfde vlucht terug op dinsdagavond 4 maart en komen op woensdag 5 maart aan.

Mocht je na het lezen van deze nieuwsbrief willen bijdragen dan zijn we HEEL blij met je gift op:  NL72 INGB 0003 9944 45 tnv STICHTING DRAMARE LELYSTAD

In elk geval hoop ik op jullie gebeden (respectievelijk positieve gedachten).

Hartelijk dank voor jullie steun en bemoediging in welke vorm dan ook.

Lieve groet

Emilie Koger-Riemers

Stichting DraMare Lelystad