Op de planken
Drama is een uitstekend middel om de (eigentijdse, zoekende) mens aan te spreken. In een kerkdienst of een andere maatschappelijke activiteit kan drama:

  • Situaties uitbeelden waarin mensen zich kunnen herkennen, dit kan d.m.v. een (korte) scène uit het dagelijks leven. Deze scènes kunnen komisch, of juist emotioneel zijn.
  • De uit te dragen boodschap visualiseren.
  • Een voorstelling eventueel in combinatie met dans, waarin een boodschap op korte en humoristische wijze wordt weergegeven.
  • Kinder / jeugd theater, bijvoorbeeld voor themabijeenkomsten voor kinderen en jongeren.

Daarnaast bieden we de volgende mogelijkheden voor uw kerk of organisatie:

  • Trainingen: communicatie/ feedback/ uitstraling- en presentatietechnieken/ creatief denken