We bieden de volgende mogelijkheden:

 • Informatie bijeenkomsten voor het werk in Afrika, met onder andere: een video / fotopresentatie, een voorstelling en / of een workshop
 • “Op de planken”: We schrijven, regisseren dan wel spelen een dramasc√®ne of een toepasselijk dramastuk voor diensten of andere kerkelijke activiteiten
 • Opzetten/ ondersteunen van dramateams voor kerken en overige organisaties
 • Trainingen: communicatie/ feedback/ uitstraling- en presentatietechnieken/ creatief denken
 • Theatervoorstellingen kinderen / jongeren/ volwassenen; t.b.v. aidsprojecten in Derde Wereldlanden
 • Thema bijeenkomsten voor (ex-) kankerpati√ęnten
 • Bijeenkomsten en activiteiten voor tienermoeders

Projecten Afrika (en overige ontwikkelingslanden):

 • Het overbrengen van verschillende (poppen-) theatertechnieken aan de plaatselijke bevolking, ter ondersteuning van bestaande projecten.
 • Interactieve voorstellingen maken om op creatieve wijze eigen verhalen te laten vertellen en voorlichting te geven, onder andere op het gebied van Aids.
 • We sluiten aan bij een aantal verschillende projecten voor kinderen en jongeren in slechte leefomstandigheden in Afrika. Het gaat hierbij met name om de zogenaamde townships; de sloppenwijken. Het betreft onder andere kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van aids, mishandeling of verwaarlozing. We werken in scholen, weeshuizen, opvanghuizen voor kinderen met aids en zo voort. We geven daar (korte) theatervoorstellingen, waarbij we onder andere gebruik maken van poppentheater. Verder geven we workshops aan kinderen, docenten en groepsleiders, onder andere over het maken van poppen van restmateriaal. Ook geven we trainingen in presentatietechnieken, waardoor zij zich leren presenteren in de maatschappij. Met groepen jongeren maken we een voorstelling, waarmee ze zowel hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen, als ook geld inzamelen om bijvoorbeeld een kamp te kunnen organiseren.
 • Verder geven we support aan individuele kinderen waar we via de activiteiten mee in aanraking komen. Zo hebben we bij voorbeeld schoenen gekocht voor een jongen die maar 1 paar te kleine schoenen bleek te hebben. We hebben ook hulp geboden aan een kleinschalig opvanghuis voor verwaarloosde en mishandelde kinderen. Naast materiele hulp hebben we ook gespeeld met de kinderen en Ruth geeft momenteel wekelijks les aan een van de meisjes die door de gevaarlijke situatie waar ze uitkomt niet naar school kan gaan.

Zie ook

Informatie voor Kerken | Kids, Jeugd & Jongeren.